Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
DELUXE NAIL SALON
4601 WEST FWY FORT WORTH, TX 76107
CẦN THỢ NAIL GẤP/ BAO LƯƠNG $700-$900

Cần nhiều thợ nail có kinh nghiệm làm tay chân nước, gel, dipping powder và bột, pink n white 
Bao lương $700-$900 and up tùy theo kinh nghiệm hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng
Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái.
Khu mỹ trắng, tip cao.
Xin liên lạc 817-266-0211 or 817-737-5200,770-401-7335 gặp hương để biết thêm thông tin.
Xin cảm ơn! 
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
DELUXE NAIL SALONDELUXE NAIL SALON
DELUXE NAIL SALONDELUXE NAIL SALON
DELUXE NAIL SALONDELUXE NAIL SALON
DELUXE NAIL SALONDELUXE NAIL SALON
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close