Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Nail Salon
--------- DALLAS, TX 75252
CẦN SANG TIỆM NAIL GẤP GẤP TIN NEW!!!

CẦN SANG TIỆM NAILS  GẤP-GẪP*
Vì lý do sức khoẻ.!!!
Và cần thợ nails làm ở vùng Preston Dallas- cần thợ nails nữ biết làm đủ thứ..
Tiệm lớn sang trộng và rất đẹp khu sang là khách mỹ trắng tiền tip cao* tiệm $4000,000"Sat  có  10 bàn  và 24 ghế còn rất mới.??
Nếu thật lòng mua thì liên hệ để biết thêm thông tin :

Cậu Anh * 214-566-6602
Cô LÊ * 972-707-0376

Additional Info
Sale Price($): Call
Annual Revenue($): N/A
Square Footage(ft2): N/A
Rent/Month($): N/A
Current Number Of Staff: N/A
Stay To Train New Owner: Yes
Owner Financing: Yes
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Nail SalonNail Salon
Nail SalonNail Salon
Nail SalonNail Salon
Contact owner:
Location:
Related Listings
City, State
Sale Price
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close