Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Euphoria nail spa
100 E. kings fort pkwy KAUFMAN, TX 75142
Cần Sang Tiệm Nail 1400 SF -10 Ghế, 11 bàn

Cần Sang Tiệm Nail ở Kaufman, TX. 

Tiệm rộng khoảng 1400 Sqft. 

Tiệm có 10 ghế, 11 bàn ở khu khách sang, tip cao, 

tiền rent chỉ có $3879 mỗi tháng. Tiền income năm 2019 là $1.4 triệu. 

Năm 2020 COVID-19 bị đóng cửa 2 tháng nhưng vẫn làm hơn $1.1 triệu. 

Tiệm mở cửa 6 ngày một tuần đống chúa nhật. T

iệm đã hoạt động từ tháng 8/2015, số khách quen ổn định.

 Có Pos và merchant credit card statements để chứng minh. 

Gía bán $400,000. 

Xin Vui Lòng Liên Lạc Khôi (469)235-4285

Additional Info
Sale Price($): 400,000
Annual Revenue($): 1,400,000
Square Footage(ft2): 1,400
Rent/Month($): 3,879
Current Number Of Staff: N/A
Stay To Train New Owner: No
Owner Financing: No
Share this ad:
Euphoria nail spaEuphoria nail spa
Euphoria nail spaEuphoria nail spa
Contact owner:
Location:
Related Listings
City, State
Sale Price
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close