Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
ALUX SPA
1015 E Grand River Ave, Brighton, MI BRIGHTON, MI 48116
CẦN SANG TIỆM NAILS GẤP!!! HOẠT ĐỘNG TRÊN 2 NĂM/ TIỆM CẦN THÊM THỢ BỘT
Tiệm cần thêm thợ bột. 
Cần sang tiệm nail. Khu Brighton mỹ trắng 100%, giá cao tip nhiều, tiệm sạch sẽ, hoạt động được trên 2 năm. 
Tiệm 2500 sf, có 15 ghế, 12 bàn, 1 phòng wax, 1 phòng private room,
Tiền Rent $4000/1 tháng . Income upto trên 1 triêu $ /1 năm. 
Tiệm có 16 thợ full-time, 2 thợ part time. 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc phone hoặc text (cell): 248-938-9380.
Thanks 
Additional Info
Sale Price($): Call
Annual Revenue($): N/A
Square Footage(ft2): 2,500
Rent/Month($): 4,000
Current Number Of Staff: N/A
Stay To Train New Owner: Yes
Owner Financing: No
Share this ad:
ALUX SPAALUX SPA
ALUX SPAALUX SPA
ALUX SPAALUX SPA
ALUX SPAALUX SPA
Contact owner:
Location:
Related Listings
City, State
Sale Price
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close