Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
TIỆM NAIL CẦN BÁN
.... ALEXANDRIA, VA 22305
2022/CẦN BÁN TIỆM NAIL VÙNG STERLING/ ANNADALE/ ALEXANDRIA/ FALLS CHURCH/ FAIRFAX– VIRGINIA
Tiệm gồm 10 thợ, đang hoạt động tốt
Có 14 ghế, 12 bàn, waxing room, rộng 1,500 - 2,000 sq ft.
Có apartments, condos ở trên, nhiều nhà hàng và chợ, Good Location.
 
LEASE 10 years.
INCOME $500K/ NĂM
GIÁ BÁN: $145K - $245K

Đây là cơ hội tốt cho ai muốn mua tiệm.
Thật lòng quan tâm xin, muốn mua xin hãy gọi để biết thêm chi tiết:

703-647-0935 (call or text)

Thank You!
Additional Info
Sale Price($): 145,000
Annual Revenue($): 500,000
Square Footage(ft2): N/A
Rent/Month($): N/A
Current Number Of Staff: N/A
Stay To Train New Owner: Yes
Owner Financing: No
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
TIỆM NAIL CẦN BÁNTIỆM NAIL CẦN BÁN
TIỆM NAIL CẦN BÁNTIỆM NAIL CẦN BÁN
TIỆM NAIL CẦN BÁNTIỆM NAIL CẦN BÁN
TIỆM NAIL CẦN BÁNTIỆM NAIL CẦN BÁN
TIỆM NAIL CẦN BÁNTIỆM NAIL CẦN BÁN
TIỆM NAIL CẦN BÁNTIỆM NAIL CẦN BÁN
TIỆM NAIL CẦN BÁNTIỆM NAIL CẦN BÁN
Contact owner:
Location:
Related Listings
City, State
Sale Price
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close