Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
TIỆM NAIL CẦN BÁN
.... ALEXANDRIA, VA 22305
2023/ CHUYÊN BUILD VÀ BÁN TIỆM NAIL KHU VỰC DMV

Cơ hội cho những ai muốn làm chủ tiệm Nails mà không đủ kinh nghiệm hay credit… 

-Tiệm ở Annadale Bán 150k. Income 500k/NĂM

-Ngoài ra, Chúng tôi có tiệm Nails đang hoạt động, tiệm đang chuẩn bị mở và tiệm xắp xây dựng trong những khu shopping Center lớn và high-rise apartment (nhà cao tầng)

-Ở các khu vực: Arlington, D.C., Falls Church, Annadale, Fairfax, Tyson, Sterling, Reston, Herndon, Maryland

Nếu thật lòng xin liên lạc hoặc để lại tin nhắc (call, text message or voicemail)

703-647-0935

Additional Info
Sale Price($): Call
Annual Revenue($): N/A
Square Footage(ft2): N/A
Rent/Month($): N/A
Current Number Of Staff: N/A
Stay To Train New Owner: Yes
Owner Financing: No
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
TIỆM NAIL CẦN BÁNTIỆM NAIL CẦN BÁN
TIỆM NAIL CẦN BÁNTIỆM NAIL CẦN BÁN
TIỆM NAIL CẦN BÁNTIỆM NAIL CẦN BÁN
TIỆM NAIL CẦN BÁNTIỆM NAIL CẦN BÁN
TIỆM NAIL CẦN BÁNTIỆM NAIL CẦN BÁN
Contact owner:
Location:
Related Listings
City, State
Sale Price
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close