Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
KT- Nails
9822 N. 7th Street, Suite #4 PHOENIX, AZ 85020
Cần Sang Tiệm Nail/ Giá Bán $40K
Cần bán tiệm gấp vì lý do gia đình, tiệm vùng North Phoenix. vùng Mỹ Trắng. Nhiều Khách. Diện tích tiệm 1,200 sqf. Tiền rent tiệm $1,800/tháng Giá bán $40k Có 7 ghế spa mới, 8 bàn, 2 phòng wax và có phòng máy giặt máy xấy. Tiệm có cơ hội phát triển vì không có tiệm cạnh tranh xung quanh. Ai thật lòng muốn mua xin vui lòng gọi liên hệ số phone Tiệm (602)-944-4742 hoặc cell phone (623)-298-9578 cho Andy
Additional Info
Sale Price($): 40,000
Annual Revenue($): N/A
Square Footage(ft2): 1,200
Rent/Month($): 1,800
Current Number Of Staff: N/A
Stay To Train New Owner: Yes
Owner Financing: Yes
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
KT- NailsKT- Nails
Contact owner:
Location:
Related Listings
City, State
Sale Price
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close