ELEGANT NAILS SALON
406 A West Ridge Pike CONSHOHOCKEN, PA 19428
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
CẦN BÁN TIỆM NAIL CÒN HOẠT ĐỘNG TỐT/ LƯỢNG KHÁCH ỔN ĐỊNH
Price/Giá bán:
Sale Price: $72,000
Salon Information/Thông tin về tiệm:
+ Tables/Số bàn hiện có: 0
+ Chairs/Số ghế hiện có: 0
+ Room/Các phòng hiện có: N/A
+ Square Footage/Diện tích tiệm (sf): 1500
+ Current Number Of Staff/Số thợ hiện có: 4
+ Nail Supplies Status/Thông tin về kho mỹ phẩm của tiệm: N/A
+ Annual Revenue/Doanh thu hàng năm: $0
+ Rent per Month/Tiền thuê mặt bằng: $2,600
+ CA.M/Tiền vệ sinh, rác, clean up ở khu vực: $0
+ Stay To Train New Owner ?: Yes
+ Owner Financing ?: No
Desciption/Mô tả:
Tiệm nằm trong khu khách sang, 85% M. Ỹ T. T. R. Ắ. N. G. Rộng 1500 sf
Khách hàng dễ chịu, GIÁ NAIL TỐT.
Tiệm hoạt động 18 năm, có lượng khách ổn định.
Cơ sở vật chất còn tốt và supplies còn nhiều.
Tiệm vẫn đang hoạt động tốt với 4 thợ.
RENT $2,600
GIÁ BÁN: $72,000

Vì vấn đề gia đình nên cần bán. Mọi chi tiết xin liên hệ:
215-900-9781 (call or text)
Thank You!ELEGANT NAILS SALONELEGANT NAILS SALON
Contact owner:
Location:
Related Listings
City, State
Sale Price
Đăng ký email để cập nhật về thị trường ngành Nail

Call or Text us

1-866-666-5676

*By calling or texting this number , customers agree to receive text messages. If you no longer to receive text messages, you may opt out at any time by replying “STOP” .

available on apple store
available on play store
Follow Us:
Copyright © Salon Connections Group INC. All rights reserved
Pleae login to use this function.
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close
Please choose:
Post a Job Sell Your Salon