City Day Spa & Nails
6828 Forest Hill Ave, Richmond RICHMOND, VA 23225
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
CẦN BÁN TIỆM/ CƠ HỘI TỐT ĐỂ LÀM CHỦ
Price/Giá bán:
Sale Price: $65,000
Salon Information/Thông tin về tiệm:
+ Tables/Số bàn hiện có: 11
+ Chairs/Số ghế hiện có: 5
+ Room/Các phòng hiện có: 2
+ Square Footage/Diện tích tiệm (sf): 1400
+ Current Number Of Staff/Số thợ hiện có: 6
+ Nail Supplies Status/Thông tin về kho mỹ phẩm của tiệm: N/A
+ Annual Revenue/Doanh thu hàng năm: $0
+ Rent per Month/Tiền thuê mặt bằng: $3,100
+ CA.M/Tiền vệ sinh, rác, clean up ở khu vực: $0
+ Stay To Train New Owner ?: Yes
+ Owner Financing ?: No
Desciption/Mô tả:
Cần sang tiệm Nail ở đường Forest Hill Ave in Richmond, Virginia, GIÁ $65,000. Hiện có 11 bàn và 5 ghế. Tiến rent $3000/Tháng. Tiệm trong khu shopping center có chợ Food Lion, Papa John, Hair salon, car garages, etc. Và sát bên Target, Walmart, PopShelf, Home depot, Lowe’s, restaurants etc. Nên là khu dân cư có lợi tức rất cao. Supplies đầy đủ vô là làm thôi không cần chuẩn bị gì. Liên lạc qua số phone 240-870-0661.
City Day Spa & NailsCity Day Spa & Nails
Contact owner:
Location:
Related Listings
City, State
Sale Price
Đăng ký email để cập nhật về thị trường ngành Nail

Call or Text us

1-866-666-5676

*By calling or texting this number , customers agree to receive text messages. If you no longer to receive text messages, you may opt out at any time by replying “STOP” .

available on apple store
available on play store
Follow Us:
Copyright © Salon Connections Group INC. All rights reserved
Pleae login to use this function.
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close
Please choose:
Post a Job Sell Your Salon