Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
P
Winchester , VA BERRYVILLE, VA 22611
Cần sang tiệm Nail và cần thợ

Tiệm cách Winchester 20 Phút , Vì lý do gđ cần sang tiệm gấp Tiệm 5 bàn 5 ghế 1 phòng wax , 1000sf . Rent $1100/tháng . Income 4000 đến 4500 tuần . Khu mỹ trắng 100% tip cao . Tiệm đẹp ,duy nhất trong town , không cạnh tranh thích hợp cho gia đình hoặc vợ chồng Lease còn 3 năm sẽ tiếp tục ký lại. Sang với giá $50,000 Liên lạc : 540 514 1217 gặp Trang và cũng cần thợ bột hoặc Nước bao lương 800 trên chia , có chổ cho thợ ở xa .

Additional Info
Sale Price($): 50
Annual Revenue($): 240,000
Square Footage(ft2): 1,000
Rent/Month($): 1,100
Current Number Of Staff: 3
Stay To Train New Owner: No
Owner Financing: No
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
PP
Contact owner:
Location:
Related Listings
City, State
Sale Price
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close