Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Bee Bee Nails
4912 NE 81st ST KANSAS CITY, MO 64119
CẦN BÁN TIỆM GẤP

Tiệm ở North Kansas City Missouri, 8 ghế, 8 bàn , 2 ghế spa cho kids, 1 phòng wax ,1 phòng lash , toàn đồ mới , mua vô làm liền , có 3 thợ sẳn. Chuẩn bị vô mùa , cơ hội cho Ace muốn làm chủ , giá cao , có khách ổn định,Cần sang lại vì muốn retired, chủ có công việc khác

Giá bán có thể thương lượng

Xin liên lạc hay text 816-217-2229 hoặc 816-392-3670 (English text only)

Additional Info
Sale Price($): Call
Annual Revenue($): N/A
Square Footage(ft2): N/A
Rent/Month($): N/A
Current Number Of Staff: 3
Stay To Train New Owner: Yes
Owner Financing: No
Share this ad:
Bee Bee NailsBee Bee Nails
Bee Bee NailsBee Bee Nails
Bee Bee NailsBee Bee Nails
Bee Bee NailsBee Bee Nails
Bee Bee NailsBee Bee Nails
Contact owner:
Location:
Related Listings
City, State
Sale Price
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close