Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Nail Salon
1406 14th St NW Ste 200 WASHINGTON, DC 20005
Salon For Sell

Cần Sang Tiệm Nail Mới, Rất Đẹp và Mới mở được 5 Tháng. Tiệm ở Washington D.C. Tiệm Khu Đông Khách Mỹ Trắng. Tiệm có 10 ghế 10 bàn, và phòng làm waxing. Tiệm rộng 1500 Sqr. Ft. Tiệm nằm ở vị trĩ có cả khu dân cư và khu kinh doanh. Rất đông khách qua lại. Xin Vui Lòng Liên Lạc:703-304-9933

Additional Info
Sale Price($): 255,000
Annual Revenue($): 360,000
Square Footage(ft2): 1,500
Rent/Month($): 7,800
Current Number Of Staff: 6
Stay To Train New Owner: Yes
Owner Financing: No
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Nail SalonNail Salon
Nail SalonNail Salon
Contact owner:
Location:
Related Listings
City, State
Sale Price
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close