Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
NAILS & SPA
Richmond, TX Richmond, TX 77407
Sang Tiệm Nail Giá $183k Trong Khu Kroger, TX. 2k Square Feet. 16 Ghế, Phòng Facial + Wax

Cần sang 2 Tiệm Nail trong khu Kroger, Texas luôn đông khách. Good location, good income.

* Tiệm 1 ở Richmond, TX 77407. Tiệm nằm trong khu Kroger Marketplace, khu Shopping lớn có 3 nhà băng. Tiệm rộng 2,000 sqft, có 16 ghế spa, và 2 phòng Facial & Waxing. Giá đặc biệt mùa này cho anh chị quan tâm $183K. Mùa hè rất nhanh lấy lại vốn.

* Tiệm 2 ở Spring, TX 77386. Tiệm trong khu chợ Kroger. Rộng 2,300 sqft, có 16 ghế spa, 4 ghế baby, và 2 phòng Facial & Waxing

Xin liên lạc Lee: 832-873-3939

Thank you!

Additional Info
Sale Price($): Call
Annual Revenue($): N/A
Square Footage(ft2): N/A
Rent/Month($): N/A
Current Number Of Staff: N/A
Stay To Train New Owner: Yes
Owner Financing: No
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
NAILS & SPANAILS & SPA
NAILS & SPANAILS & SPA
NAILS & SPANAILS & SPA
Contact owner:
Location:
Related Listings
City, State
Sale Price
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close