Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
NAIL SALON
HWY LIMA, OH 45804
Cần Sang Tiệm Nail

Cần sang tiệm Nails ở tiểu bang Ohio, vì làm hơn trên 14 năm , nên muốn nghỉ ngơi hưởng thụ.

Tiệm rộng hơn 2,600SF có 12 bàn Nails và 12 ghế Pedicure phòng nails và phòng Pedicure riêng biệt theo chữ L trước khi khách vào phòng nail và sau đó phòng Pedicure . Tiền rent $2870

Có phòng Wax riêng. Income $500K/ năm thích hợp cho 2 vợ chồng Run tiệm đảm bảo 4 tháng sẽ lất lại vốn.

Thật lòng và muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Phương 419-233-9362

Additional Info
Sale Price($): 120
Annual Revenue($): N/A
Square Footage(ft2): 2,600
Rent/Month($): 2,850
Current Number Of Staff: 9
Stay To Train New Owner: Yes
Owner Financing: No
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
NAIL SALONNAIL SALON
Contact owner:
Location:
Related Listings
City, State
Sale Price
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close